Správy

Ružové sestry už 10 rokov v Nitre

V novembri si klauzúrne sestry Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony pripomenuli 10 výročie posviacky kláštora Najsvätejšej Trojice v Nitre a taktiež svojho pôsobenia na Slovensku.

Čítať ďalej...

Misijná nedeľa 2018 – JA SOM MISIA

Svetový deň misií sme v našom provinciálnom dome oslavovali spoločenstvom. Spoločenstvom pri prípravách tohto dňa a spoločenstvom v samotnú Misijnú nedeľu, keď sme mohli spolu so všetkými, ktorí prišli do nášho domu, prežívať radosť.

Čítať ďalej...

Boli sme pri tom

13. októbra 2018 bol v našej Arnoldovej rodine dôvod na radosť – posvätný rád diakonátu prijali traja verbisti - Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira. Svätiteľom bol olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a slávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke.

Čítať ďalej...

Posmrtné spomienky na sr. Svoradu, Máriu Martinčovú

Sestra Svorada pochádzala z Valaskej Belej z hlboko veriacej rodiny. Jej otec - Ján Martinča bol sklenárom a mal tiež malé hospodárstvo.

Čítať ďalej...

Ako v Kelči slávili Misijnú nedeľu

Zamerať pohľad na ľudí žijúcich na iných kontinentoch sa snažili sestry počas sv. omše v prosbách i komentároch k obetným darom. 

Čítať ďalej...

Odišla som na misijnú skúsenosť

sr. Miriam odišla na Taiwan a v októbri sr. Jana do Mexika, aby tu medzi tamojšími ľuďmi nachádzali Boha ukrytého v každom človeku. 

Čítať ďalej...

Sr. Svorada zavŕšila svoju misionársku službu

Sr. Svorada,  Mária Martinčová, SSpS posilnená sviatosťou chorých  vo veku  92  rokov a v 69. roku  rehoľných sľubov, spojená s Kristom v návrate k Otcovi  zavŕšila svoju misionársku službu dňa 23. 10. 2018.

Čítať ďalej...

Generálna vizitácia (7. 9. – 10.10.2018)

7. septembra pricestovala z Ríma do našej provincie sr. Maria Cristina Ávalos, členka generálneho vedenia, na vizitáciu našej provincie. Čo to vlastne znamená vizitácia? Je to návšteva z generálneho vedenia, ktorá sa stretne so sestrami každej komunity provincie a svojou prítomnosťou ich povzbudí v sesterskej láske a v misijnej horlivosti.

Čítať ďalej...

Pozdrav z Titagallo.

V tomto misijnom mesiaci, kedy sa viac modlíme ruženec a sme spojení  misijným zápalom, chcem aspoň takouto formou poďakovať za každú vašu obetu, myšlienku, modlitbu a podporu.

Čítať ďalej...

Jedine Boh môže naplniť naše srdce. Je príliš veľké a príliš široké pre stvorenia“ (bl. Helena Stollenwerk)

S veľkou radosťou v srdci sa chcem s Vami všetkými podeliť so svojím šťastím. Pán Boh mi dal pocítiť, aké to je, keď mu dovolíme, aby On napĺňal naše srdce. Po dlhom období prípravy mi prejavil veľkú lásku a dôveru a tak sme si 6. októbra 2018 zopakovali svoje ÁNO, tentoraz už navždy.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

NOVEMBER 2018

Sme podobnejší zvieratám, keď zabíjame. Sme podobnejší ľuďom, keď súdime. Sme podobnejší Bohu, keď odpúšťame.

 Modlime  sa k siedmim svätým patrónom a vyprosujme dary Ducha Svätého pre sv. otca Františka, pre celú svätú Cirkev, ale aj pre všetkých misionárov a misijné sestry pracujúcich, obetujúcich sa na celom svete. Modlime sa ja za seba, aby sme boli podobnejší Bohu.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

WORLDSSPS


 


Videá

     

      

     

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie