Misijné združenie Ducha Svätého

MzDSv  -  Spoločne  hľadáme  PRAVDU na ceste ŽIVOTA  v Duchu Svätom

Kto sme?

Sme  modlitbové spoločenstvo a túžime  žiť   autentický  kresťanský život, aby sme   spoločne  s Kongregáciou Misijných sestier Služobníc Ducha  Svätého  po celom svete vydávali  svedectvo o Božej láske, milosrdenstve  a pokoji.
Zverujeme sa vedeniu Ducha Svätého.  Modlitbou a svedectvom kresťanského života chceme viditeľne prispievať  k šíreniu Božieho Kráľovstva vo svete.

Ako žijeme?

Náš život vyviera z prameňa krstu a rastie a rozvíja sa zo sviatosti birmovania.
Veríme v Ducha Svätého, ktorý dokáže obnoviť našu Cirkev, pretvoriť svet a premeniť naše srdce. Máme otvorené srdce pre potreby iných.
Snažíme sa priblížiť k ľuďom pochádzajúcich z iných kultúr a náboženstiev.
Do svojich modlitieb zahŕňame svetovú cirkev a misionársku prácu steylskej rehoľnej rodiny.
Záujmy ľudí vytláčaných na okraj spoločnosti sú i našou starosťou.
Finančnými a materiálnymi darmi podporujeme aj misionársku, pastoračnú, charitatívnu a sociálnu prácu  Misijných sestier.

Náš konkrétny každodenný život

Božia láska má byť sprítomňovaná cez náš život

 • v rodine a vo farnosti
 • v povolaní i vo voľnom čase
 • v osobnom nasadení sa za pokoj a spravodlivosť
 • v našom prístupe k stvoreniu a v našom zaobchádzaní s ním

Toto nám je možné tak jednotlivo ako i v spoločenstve len vtedy, keď sme nesení modlitbou o príchod a pôsobenie Ducha Svätého.
Prehlbujeme sa v poznávaní Božieho Slova, žijeme z neho a delíme sa s inými o našu skúsenosť viery. To je zdroj sily na našej ceste. 
Duch Svätý nám otvára prístup k Božiemu Slovu a k sviatosti Eucharistie. Cez Neho sa Kristus stáva stredobodom nášho života a nášho spoločenstva.

Chcete sa s nami vydať na cestu?

Kráčať spoločne s nami môžu všetci kresťania, ktorí sú otvorení pre pôsobenie Ducha Svätého.
Formu záväzku si môžete zvoliť jednotlivo i v spoločenstve.

Môžete spolupôsobiť pri:

 • pravidelných stretnutiach spoločenstva
 • bohoslužbách a biblických skupinkách
 • pri organizovaní  stretnutí, duchovnej obnovy, 
 • pri organizovaní misijných stretnutí a aktivít
 • pri organizovaní pomoci sociálne slabším
 • ako vedúci/vedúca spoločenstva.......
 • ako aktívna/y  veriaca/i  vo farnosti

MzDSv  patrí  k  Steylskej rehoľnej rodine.

Jeho členovia žijú vo viac než 20 krajinách podľa motta zakladateľa Steylskej rodiny sv. Arnolda Janssena: „Nech žije Sv. Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí.“

Čo môžeme pre Vás urobiť?

Zaujímam sa o tento spôsob života a chcem o ňom vedieť trochu viac
Chcem kráčať (byť členom/členkou tohto spoločenstva) spolu s týmto spoločenstvom a prosím o prijatie do MzDSv.


Misijné združenie Ducha Svätého;
Novozámocká 302;
951 12 Ivanka pri Nitre; 

www.ssps.sk

0915 050 360; 037 655 89 82

Číslo účtu: 262 314 86 68/1100