Správy

Krása zasvätenej ženy

Krása zasvätenej ženy, tak znela téma stretnutia formátoriek a junioriek, ktoré sa pod záštitou KVPŽR uskutočnilo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule od 13. do 15. apríl 2018.

Čítať ďalej...

Moja odpoveď na volanie Dobrého pastiera, modlitba prijatia

Zvádzal si ma, Pane, a nechal som sa zviesť v každom novom volaní, ktoré mi prinášalo rozbúrené more. 

 

Čítať ďalej...

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA 55. SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Nedokážeme odhaliť osobitné a osobné povolanie, ktoré Boh pre nás vymyslel, ak ostaneme uzavretí v sebe samých, v našich zvyklostiach a v nezáujme toho, kto márni svoj život v úzkom svete vlastného ja, a tak mu uniká príležitosť snívať o veľkých veciach a stať sa protagonistom jedinečného a nezameniteľného príbehu, ktorý chce s nami písať Boh.

Čítať ďalej...

Deň Rómov na Orechovom dvore 2018

Na Orechovom Dvore sa každoročne organizuje Deň Rómov, ktorý pripadá v kalendári na  8.4. Najlepšie to oslávime športovo-kultúrnym programom. Tento rok sa takéto tradičné podujatie konalo dňa 11. 4. 2018.

Čítať ďalej...

Účastníci kurzu Samuel zavítali do nášho kláštora

Dňa 11.03.2018 kláštor Ducha Svätého misijných sestier v Ivanke pri Nitre otvoril svoje dvere účastníkom kurzu Samuel.

Čítať ďalej...

Oslava životného jubilea

14. apríl 2018, krásna slnečná sobota. Farnosť Ivanka pri Nitre oslavuje životné jubileum 50 rokov vdp. ThDr. Stanislava Kašovica PhD. Na sv. omši o 14.30 sa zúčastnili veriaci v hojnom počte vrátane detí, mládeže, starších ľudí aj nás sestier okolo 15, pretože provinciálny dom patrí do tejto farnosti.

Čítať ďalej...

Stretnutie v Smižanoch

Zúčastnili sa ho aj dve naše spolusestry: sr. Jana Eliášová a sr. Mária Florková. Prečítajte si niekoľko postrehov jednej z nich:

Čítať ďalej...

Veľkonočné pozdravy (nielen) z misií

 

Čítať ďalej...

Modlitbové nedeľné popoludnie s mladými a tvorivé dielne s deťmi v Mélykúte

V sobotu 17. marca 2018 sme pozvali k nám deti z okolia, aby si opäť vyrobili pre seba a pre svojich drahých niečo pekné. Spoločne strávený čas nás zbližuje a deťom dáva  možnosť vytvoriť niečo plnohodnotné.

Čítať ďalej...

Deň duchovnej obnovy v mestečku Dabas v Maďarsku

Stalo sa už tradíciou, že misionári verbisti dávajú deň duchovnej obnovy v katolíckej škole v Dabase. Toto bolo už tretíkrát, čo tak urobili a pre mňa to bola tiež príležitosť pripojiť sa a podeliť sa so svojou vierou v tomto pôstnom čase. 

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

APRÍL 2018

Pán nás volá aj dnes, aby sme ho nasledovali. Nesmieme čakať, kým budeme dokonalí, aby sme mu veľkodušne odpovedali naším „hľa, tu som“, ani sa nesmieme ľakať našich hraníc a našich hriechov, ale máme s otvoreným srdcom poslúchnuť Pánov hlas. Počúvať ho, rozlišovať naše osobné poslanie v Cirkvi a vo svete, a napokon ho prežívať práve v dnešný deň, ktorý nám Pán dáva.

Čítať ďalej...

Marec 2018

Sedem slov na kríži.                                                                                        

Číslo sedem je v Biblii číslom dokonalosti. Boh stvoril svet za sedem dní – na siedmy odpočíval. Týchto sedem slov dokončuje Božie stvorenie. Tieto slová sú čoraz dôvernejšie, akoby prichádzajúca smrť Krista neodďaľovala z našej blízkosti, ale čoraz viac nám Krista približovala. Kristus k nám hovorí najprv ako kráľ, potom ako brat a nakoniec ako žobrák, keď vstupuje do našej opustenosti a prázdnoty, a prosí nás o našu lásku. Všetkých sedem slov je prejavom jedného jediného slova života, ktoré je dokončené v zmŕtvychvstaní.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

WORLDSSPS


REXLEXIE  - ROK 2017

August

September

Október

November


Videá

 

   

                                 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie